Psychoterapia

O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo – behawioralnym. Obecnie w trakcie certyfikacji w ramach 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Centrum CBT, spełniającego wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych (DZ.U.2019.1285).

Specjalizuję się w pracy z młodzieżą powyżej 16 roku życia i osobami dorosłymi.

W roku 2005 ukończyłam studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim.                                 

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: „Diagnoza i Terapia”, „Przygotowanie pedagogiczne” na Uniwersytecie Warszawskim

Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR.

Staż kliniczny zdobyłam pracując na oddziale dziennym Psychiatrii Młodzieżowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Pracuję z osobami, które przeżywają trudności związane z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, traumami, depresją, zaburzeniami osobowości, chorobą afektywną dwubiegunową oraz w kryzysie emocjonalnym.

Dbając o moich pacjentów i również o siebie ☺ moją pracę poddaję stałej superwizji.

Na co dzień przyjmuję pacjentów w gabinecie prywatnym. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego a także w Centrum Pomocy Profesjonalnej w Warszawie.

Psychoterapia w nurcie poznawczo behawioralnym

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych metod postępowania terapeutycznego. Znajduje zastosowanie w leczeniu wielu różnych zaburzeń:

 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia lękowe uogólnione, 
  fobie,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia),
 • zaburzenia osobowości,
 • dysfunkcje seksualne,
 • uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

Chcesz wiedzieć coś więcej? Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania.